Poznaj zakres obowiązkowych przedmiotów oraz podstawę programową naszej szkoły.
3-letnie liceum ogólnokształcące
4-letnie liceum ogólnokształcące

3-letnie liceum ogólnokształcące:

Zobacz podstawę programową obowiązującą od września 2012 r (kliknij, by powiększyć w nowej karcie).

Ramowy plan nauczania przedmiotów podstawowych zgodny z nową podstawą programową:

lpprzedmiotsem.
I
sem.
II
sem.
III
sem.
IV
sem.
V
sem.
VI
razem
1język polski323232323220180
2język obcy nowożytny181718171817105
3matematyka212121212121126
4historia181735
5wiedza o społeczeństwie15
15
6fizyka101020
7chemia8715
8biologia8715
9geografia101020
10podstawy przedsiębiorczości2020
11informatyka2020
 Razem:16313871707158571

Wybór przedmiotów obowiązuje od semestru III. Uczniowie z semestrów od IV wzwyż kontynuują naukę według starej podstawy.

Od III semestru słuchacz musi wybrać dwa przedmioty do nauki w zakresie rozszerzonym. W tym zakresie nasza szkoła oferuje następujące przedmioty:

  • historia
  • geografia
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • informatyka
  • wiedza o społeczeństwie

Jednocześnie słuchacz kontynuuje w zakresie podstawowym naukę z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki.

Siatka godzin z przedmiotami rozszerzonymi:

lpprzedmiotsem. IIIsem. IVsem. Vsem. VIrazem
4historia35353520125
5wiedza o społeczeństwie2323232190
6fizyka35353520
125
7chemia35353520
125
8biologia35353520
125
9geografia35353520
125
11informatyka30
30
30
Repet.
90
 Razem:206203198199805

Dodatkowo:

  • Jeśli słuchacz nie wybrał historii, to od III semestru uczęszcza na zajęcia z przedmiotu historia i społeczeństwo.
  • Jeśli słuchacz nie wybrał jednego z następujących przedmiotów: geografia, biologia, chemia, fizyka; to uczęszcza na zajęcia z przedmiotu przyroda.
lpprzedmiotsem. IIIsem. IVsem. Vsem. VIrazem
1historia i społeczeństwo999936
2przyroda9 chem.
9 biol.
9 fiz.
9 geogr.
36
 Razem:1818181872
4-letnie liceum ogólnokształcące

Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej obowiązujący od 1 września 2020 r.

    L.p.     Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestralny wymiar godzin w klasie Razem w czteroletnim okresie nauczania
  I     II     III   IV
Semestr I semestr II Semestr I Semestr II Semestr I Semestr II Semestr I Semestr II  
Zakres podstawowy/ rozszerzony (r)  
1 Język polski 28 28 28 28 28 28 28 20 216
2 Język obcy nowożytny 18 18 18 18 18 18 18 18 144
3 Historia 14 14 16+12r 16+12r 16+12r 16+12r 16+12r 12r 108+72r
4 Wiedza o społeczeństwie 18 18r 18r 18r 18r 18r 18r 18+108r
5 Podstawy przedsiębiorczości 18 18
6 Geografia 8 8 8+12r 8+12r 8+12r 8+12r 8+12r 12r 56+72r
7 Biologia 8 8 8+12r 8+12r 8+12r 8+12r 8+12r 12r 56+72r
8 Chemia 8 8 8+12r 8+12r 8+12r 8+12r 8+12r 12r 56+72r
9 Fizyka 8 8 8+12r 8+12r 8+12r 8+12r 8+12r 12r 56+72r
10 Matematyka 21 21 21 21 23 22 23 20 172
11 Informatyka 18 12r 12r 12r 12r 12r 12r 18+72r
Razem przedmioty w zakresie podstawowym 280 230 233 175 918
Przedmioty w zakresie rozszerzonym 180 180 180 540
Razem obowiązkowe zajęcia edukacyjne 280 410 413 335 1438
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły  
Ogółem 1438W szkole dla dorosłych obowiązuje każdego słuchacza realizacja dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym.