Poznaj zakres obowiązkowych przedmiotów oraz podstawę programową naszej szkoły.
4-letnie liceum ogólnokształcące

4-letnie liceum ogólnokształcące

Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej obowiązujący od 1 września 2020 r.

    L.p.     Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestralny wymiar godzin w klasie Razem w czteroletnim okresie nauczania
  I     II     III   IV
Semestr I semestr II Semestr I Semestr II Semestr I Semestr II Semestr I Semestr II  
Zakres podstawowy/ rozszerzony (r)  
1 Język polski 28 28 28 28 28 28 28 20 216
2 Język obcy nowożytny 18 18 18 18 18 18 18 18 144
3 Historia 14 14 16+12r 16+12r 16+12r 16+12r 16+12r 12r 108+72r
4 Wiedza o społeczeństwie 18 18r 18r 18r 18r 18r 18r 18+108r
5 Podstawy przedsiębiorczości 18 18
6 Geografia 8 8 8+12r 8+12r 8+12r 8+12r 8+12r 12r 56+72r
7 Biologia 8 8 8+12r 8+12r 8+12r 8+12r 8+12r 12r 56+72r
8 Chemia 8 8 8+12r 8+12r 8+12r 8+12r 8+12r 12r 56+72r
9 Fizyka 8 8 8+12r 8+12r 8+12r 8+12r 8+12r 12r 56+72r
10 Matematyka 21 21 21 21 23 22 23 20 172
11 Informatyka 18 12r 12r 12r 12r 12r 12r 18+72r
Razem przedmioty w zakresie podstawowym 280 230 233 175 918
Przedmioty w zakresie rozszerzonym 180 180 180 540
Razem obowiązkowe zajęcia edukacyjne 280 410 413 335 1438
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły  
Ogółem 1438W szkole dla dorosłych obowiązuje każdego słuchacza realizacja dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym.