Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kliknij w odpowiednie pytanie, aby poznać odpowiedź:

[bg_collapse view=”link” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”W jakim systemie odbywają się zajęcia w szkole?” collapse_text=”W jakim systemie odbywają się zajęcia w szkole?” ]

System zajęć polega na nauce w domu w czasie i terminie dogodnym dla ucznia. Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych jest szkołą zaoczną, w której nauka odbywa się z wykorzystaniem technologii informatycznych.[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Jak odbywają się zajęcia internetowe?” collapse_text=”Jak odbywają się zajęcia internetowe?” ]

Podobnie jak w szkole tradycyjnej na realizowany program składają się przedmioty wymagane przez MEN. Słuchacz otrzymuje dostęp do materiałów w sieci. W odróżnieniu od tradycyjnych zajęć słuchacze uczą się w grupach, komunikując się nie bezpośrednio, ale przez Internet (e-mail). Oceniamy, że na naukę, która wymaga samodyscypliny, należy poświęcić do 1 do 2 godzin dziennie.[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Czy jest możliwe przyspieszenie tempa nauki?” collapse_text=”Czy jest możliwe przyspieszenie tempa nauki?” ]

Statut szkoły nie przewiduje przeprowadzenia indywidualnego toku nauczania.[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Czy jest możliwość podjęcia nauki bez świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły zawodowej (tzw. starego typu)?” collapse_text=”Czy jest możliwość podjęcia nauki bez świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły zawodowej (tzw. starego typu)?” ]

Świadectwo ukończenia szkoły jest dokumentem niezbędnym w procesie rekrutacji. Wymóg ten wynika z przepisów obowiązującego prawa.[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Czy na wydawanym świadectwie jest zaznaczone, w jakim systemie odbywała się nauka?” collapse_text=”Czy na wydawanym świadectwie jest zaznaczone, w jakim systemie odbywała się nauka?” ]

Nie, absolwenci naszej szkoły na egzaminach i w pracy muszą wykazać się takimi samymi kompetencjami jak ich koledzy ze szkoły tradycyjnej. Otrzymują więc takie samo świadectwo, jak inni uczniowie i słuchacze.[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Ile czasu muszę spędzać w Internecie?” collapse_text=”Ile czasu muszę spędzać w Internecie?” ]

Z naszych doświadczeń wynika, że na codzienną naukę powinieneś poświęcić około 1-2 godzin. Oczywiście prawie cały czas pracujesz bez konieczności podłączenia do Internetu (w trybie offline). Sieci używasz jedynie do komunikowania się z wykładowcami i innymi użytkownikami oraz w momencie pobierania materiałów z lekcji.[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Czy są wydawane zaświadczenia do ZUS?” collapse_text=”Czy są wydawane zaświadczenia do ZUS?” ]

Tak – szkoła wydaje takie zaświadczenia.[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Jakie wymagania muszę spełnić, aby dostać się do szkoły?” collapse_text=”Jakie wymagania muszę spełnić, aby dostać się do szkoły?” ]

Kandydat do szkoły musi mieć ukończone 18 lat. Dostarczyć następujące dokumenty: świadectwo ukończenia gimnazjum, 2 zdjęcia oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 50,00 zł. Więcej informacji znajdziesz tutaj.[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Czy aby zapisać się do szkoły trzeba przyjechać do jej siedziby?” collapse_text=”Czy aby zapisać się do szkoły trzeba przyjechać do jej siedziby?” ]

Wszystkich formalności można dokonać przez Internet i za pośrednictwem poczty. Nie trzeba więc przyjeżdżać osobiście do siedziby szkoły.[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Czy są egzaminy do szkoły i w czasie trwania nauki?” collapse_text=”Czy są egzaminy do szkoły i w czasie trwania nauki?” ]

Do szkoły przyjmujemy bez egzaminów. W każdym semestrze odbywają się tradycyjne egzaminy końcowosemestralne. Przeprowadzane są w siedzibie szkoły.[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Czy nauka kończy się egzaminem maturalnym?” collapse_text=”Czy nauka kończy się egzaminem maturalnym?” ]

Tak jak każde ukończenie szkoły średniej, tak i ukończenie naszej szkoły uprawnia do zdawania egzaminu maturalnego. Szczegóły są zawarte w odpowiednim rozporządzeniu MEN.[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Czy można przepisywać oceny uzyskane wcześniej w innych szkołach?” collapse_text=”Czy można przepisywać oceny uzyskane wcześniej w innych szkołach?” ]

Jeżeli zakres merytoryczny przedmiotu, z którego słuchacz uzyskał zaliczenie w innej szkole pokrywa się z programem nauki prowadzonej w naszej szkole, możliwe jest przepisanie uzyskanych wcześniej ocen. Decyzję taką podejmuje dyrektor wraz z nauczycielem danego przedmiotu.[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Czy po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego dla Dorosłych nr 3 (szkoły online) istnieje możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wyższych?” collapse_text=”Czy po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego dla Dorosłych nr 3 (szkoły online) istnieje możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wyższych?” ]

Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia liceum. Słuchacz po pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym może kontynuować naukę na wyższych uczelniach.[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Jaki jest numer konta Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego dla Dorosłych nr 3?” collapse_text=”Jaki jest numer konta Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego dla Dorosłych nr 3?” ]

Nasz numer konta to (PL) 09 1020 1097 0000 7102 0109 1321; SWIFT: BPKO PL PW[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Gdzie znajdę oficjalne informacje o szkole?” collapse_text=”Gdzie znajdę oficjalne informacje o szkole?” ]

Szkoła działa od 1.09.2002 r. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej (wpis do ewidencji K.O. w Warszawie pod nr 12/LO/92 z 23.06.1992 r.).[/bg_collapse]