Zobacz, co musisz zrobić, aby rozpocząć naukę w naszej szkole.

Aby rozpocząć naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych nr 3 (Szkoła on-line), należy:

 1. Stworzyć konto na platformie e-learningowej Szkoły (kliknij tu);
 2. Złożyć w siedzibie Szkoły osobiście lub wysłać listem poleconym następujące dokumenty:
  • oryginał świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum,
  • 2 aktualne zdjęcia,
  • w przypadku osób, które zmieniły nazwisko, kserokopię obu stron dowodu osobistego, kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa lub kserokopię decyzji sądu o zmianie nazwiska,
  • dodatkowo, osoby ubiegające się o przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, muszą udokumentować zaliczenie poprzednich semestrów.

Wszyscy, którzy założyli konto na platformie e-learningowej (poprawnie wypełnili, wysłali oraz potwierdzili zapis) oraz zostaną przyjęci do Szkoły, uzyskają:

 • dostęp do materiałów dydaktycznych,
 • zadania do wykonania,
 • kontakt z nauczycielami,
 • harmonogram sesji egzaminacyjnej.

Opłaty (koszt nauki):

NOWE PŁATNOŚCI OD 6.02

PŁATNOŚĆ RATALNA:

 • 100 ZŁ ”WPISOWE”
 • 240 ZŁ ZA KAŻDY MIESIĄC PŁATNE DO 10-TEGO DANEGO MIESIĄCA

TYTUŁ PRZELEWU: IMIĘ, NAZWISKO, MIESIĄC

PŁATNOŚĆ Z GÓRY:

 • 100 ZŁ ”WPISOWE”
 • 1100 ZŁ ZA CAŁY SEMESTR

TYTUŁ PRZELEWU: IMIĘ, NAZWISKO, SEMESTR

Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 3
ul. Bobrowiecka 9, budynek A, II piętro
00-728 Warszawa

Telefon: +48 783 201 101
e-mail: sekretariat@szkola-online.pl

Do biura szkoły zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00.

Numery kont bankowych:

 • 09 1020 1097 0000 7102 0109 1321 – dla słuchaczy z Polski
 • PL 09 1020 1097 0000 7102 0109 1321 / SWIFT: BPKO PL PW – dla słuchaczy spoza granic Polski