Poznaj zakres obowiązkowych przedmiotów oraz podstawę programową naszej szkoły.

Zobacz podstawę programową obowiązującą od września 2012 r (kliknij, by powiększyć w nowej karcie).

Ramowy plan nauczania przedmiotów podstawowych zgodny z nową podstawą programową:

lpprzedmiotsem.
I
sem.
II
sem.
III
sem.
IV
sem.
V
sem.
VI
razem
1język polski323232323220180
2język obcy nowożytny181718171817105
3matematyka212121212121126
4historia181735
5wiedza o społeczeństwie15
15
6fizyka101020
7chemia8715
8biologia8715
9geografia101020
10podstawy przedsiębiorczości2020
11informatyka2020
 Razem:16313871707158571

Wybór przedmiotów obowiązuje od semestru III. Uczniowie z semestrów od IV wzwyż kontynuują naukę według starej podstawy.

Od III semestru słuchacz musi wybrać dwa przedmioty do nauki w zakresie rozszerzonym. W tym zakresie nasza szkoła oferuje następujące przedmioty:

  • historia
  • geografia
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • informatyka
  • wiedza o społeczeństwie

Jednocześnie słuchacz kontynuuje w zakresie podstawowym naukę z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki.

Siatka godzin z przedmiotami rozszerzonymi:

lpprzedmiotsem. IIIsem. IVsem. Vsem. VIrazem
4historia35353520125
5wiedza o społeczeństwie2323232190
6fizyka35353520
125
7chemia35353520
125
8biologia35353520
125
9geografia35353520
125
11informatyka30
30
30
Repet.
90
 Razem:206203198199805

Dodatkowo:

  • Jeśli słuchacz nie wybrał historii, to od III semestru uczęszcza na zajęcia z przedmiotu historia i społeczeństwo.
  • Jeśli słuchacz nie wybrał jednego z następujących przedmiotów: geografia, biologia, chemia, fizyka; to uczęszcza na zajęcia z przedmiotu przyroda.
lpprzedmiotsem. IIIsem. IVsem. Vsem. VIrazem
1historia i społeczeństwo999936
2przyroda9 chem.
9 biol.
9 fiz.
9 geogr.
36
 Razem:1818181872